בחינת הארכיטקטורה והתכנון של השיכון הישראלי והתאמתו באמצעות כלי השימור לצרכיהם העכשויים של המשתכנים ושל העיר.
מקרה מבחן - דרום קרית היובל, ירושלים.

יום חמישי, 18 בנובמבר 2010

Park Hill Estate - English Heritage

פרוייקט שיכון עצום בשפילד שנבנה בשנות ה-60 ועבר (סוג של) שימור בחסות English Heritage. החברה המבצעת היא Urban Splash, אותם חבר'ה מהפוסט הראשון.

סרט - בית מזמיל


סרט מארכיון שפילברג שנעשה בשנת 1955, ביזמת ארגון הדסה. תיאור פסטורלי של מתן שירות רפואי לתושבי בית מזמיל. בסרט נראה הגרעין הראשון של השכונה, שיכוני העולים שנבנו ב-1951. בכמה מהמבטים ניתן כבר לראות טיפוסי שיכונים מאוחרים יותר, משנת 1953-4.Urban Splash

לינק לאתר של חברה יזמית בריטית שעוסקת בבנייה של שיכונים ובחלק מהם יש גם שימור של מבנים מודרניסטים קיימים בעלי טיפולוגיה דומה:

A british property company initiated by a History graduate, an architect, designers and builders. large scale housing projects, some of which are based on the conservation of modernist buildings that have similar typologies.


יש להם גם ערוץ youtube:


enjoy!